Senteret sitt bannerbilde

14. juni 2018

VED BEHOV FOR AKUTT HJELP, RING:               116 117

ELLER 113 (MEDISINSK NAUDNUMMER) 

 

   

  

Veke 25:

 

Lars H Eriksen:

Administrasjon måndag og tysdag.

Nokre få pasienttimar onsdag.

Pasienttimar torsdag.

Fri etter vakt fredag.

  

 

Jens Øyvind Samuelsen: 

Fri etter vakt måndag.

Pasienttimar tysdag, onsdag og nokre få timar fredag.

Visitt sjukeheimen torsdag.

 

   

Nina Torsvik Steinsvåg, turnuslege:  

Pasienttimar måndag, torsdag og fredag.

Visitt tysdag.

Helsestasjonen onsdag.

  

 

Dordi Elise Flom:

Pasienttimar måndag, tysdag, onsdag og torsdag.

Administrasjon  fredag.

  

 

 Karin Kristin Østerhus:

Permisjon til august 2018. Vikar er Jens Øyvind Samuelsen.

 

 

FØRARKORTATTEST:

Om du har behov for helseattest til førarkort må du bestille legetime og markere bestillinga med "førarkortattest". Du nyttar ordninga med time på dagen som normalt. Det er viktig at du tek med ferdig utfylt eigenerklæring om helse til legetimen. Du finn eigenerklæringsskjema her: https://www.vegvesen.no/_attachment/61124

 

 

 

OFFSHOREATTEST:

Lars H Eriksen og Jens Øyvind Samuelsen er autoriserte petroleumsleger. Bestill time i god tid då dette ikkje inngår i time på dagen.

Offshoreattest kostar kr.1800,-

 

 

SMS TENESTE PÅ TOKKE LEGEKONTOR

 

Tokke legekontor tilbyr SMS teneste til våre pasientar, og tenesta er  gratis for våre brukarar.