Senteret sitt bannerbilde

23. august 2019

VED BEHOV FOR AKUTT HJELP, RING:               116 117

ELLER 113 (MEDISINSK NAUDNUMMER)  

 

 

Kvar tysdag har me møte frå kl 0800-0900. Det blir ikkje tatt blodprøver eller andre undersøkelsar denne timen.  

 

  Veke 35:

NB! Tysdag 270819 har me ikkje tilbud om timar, dette pga dataomlegging. Ved øyeblikkeleg hjelp ring legevaktsentral 116-117 eller nødnummer 113.

Onsdag 280819 har me også kun øyeblikkeleg hjelp pga redusert datakapasitet.

Fredag 300819 har me også kun øyeblikkeleg hjelp pga redusert legekapasitet.

 

Lars Håvard Eriksen:

Pasienttimar måndag og torsdag.

 

 

Vikarlege Kristian Ulrik Fagernæs:

Pasienttimar måndag.

Visitt sjukeheimen torsdag.

 

 

Dordi Elise Flom:

Pasienttimar måndag og torsdag.

 

     

FØRARKORTATTEST:

OBS! Ny regel frå 200619 om fornying av førarkort: Når du fyller 80 år må du bestille legetime til fornying av førarkort

https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/fornye-forerkort/fornye-forerkort-etter-fylte-80-ar

 

Om du har behov for helseattest til førarkort må du bestille legetime og markere bestillinga med "førarkortattest". Du nyttar ordninga med time på dagen som normalt. Det er viktig at du tek med ferdig utfylt eigenerklæring om helse til legetimen. Du finn eigenerklæringsskjema her: https://www.vegvesen.no/_attachment/61124

 

 

Offshore-attest Tokke legekontor:

Tokke legekontor er inne i ein periode med redusert kapasitet, og kan difor ikkje prioritere offshore-attestar.

 

 

 

 

 

 

 

 

SMS-TENESTE PÅ TOKKE LEGEKONTOR

Tokke legekontor tilbyr SMS-teneste til våre pasientar, tenesta er  gratis.