Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Korleis bestille time?

Gjer det enkelt og bruk vårt SMS -system.

Då skriv du; TOKKE, fødselsdatoen din, navnet ditt og sender meldinga til 2097.

Døme: TOKKE 0405190 Ola Hansen ynskjer time.

 

Send SMS dagen før du ynskjer time, du vil få svar på meldinga på morgonen same dag som du får time.

Sensitiv informasjon skal ikkje sendast på SMS.

Avbestille time, eller endre timeavtale

Send SMS: TOKKE, fødselsdato, navnet ditt med avbestillinga eller ynskje om endring av time til 2097, evt ring i kontoret sine telefontider

Dersom du ikkje avbestiller timen, vil du få rekning

Korleis få legen heim til deg?

Legen kan i enkelte høve kome på heimebesøk, dette må avtalast direkte med legen.

Korleis bestille reseptar på faste medisiner?

Send SMS: TOKKE fødselsdato og navnet ditt,+ kva medisiner du vil bestille til 2097

Via legekontoret sine heimesider

Ring i legekontoret sine telefontider