Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Influensavaksinering

Dropp inn torsdag 08.12.22 kl 09-11.30 på Tokke kulturhus.

Influensavaksina er tilrådd for:

-          Kronisk lungesjukdom (inkl. astma)

-          Hjarte- og karsjukdom (utanom velregulert høgt                 blodtrykk)

-          Diabetes type 1 og 2

-          Leversvikt eller nyresvikt

-          Kronisk nevrologisk sjukdom

-          Nedsett immunforsvar

-          Alvorleg fedme (KMI over 40)

-          Andre alvorlege sjukdommar der influensa vil vere               ein alvorleg helserisiko

Sjølv om ein ikkje er i ei av dei tilrådde gruppene, kan ein møte opp for å få influensavaksine.

Influensavaksinering kostar kr. 200,-.