Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

20. mai 2020

VED BEHOV FOR AKUTT HJELP, RING:   116 117

ELLER 113 (MEDISINSK NAUDNUMMER) 

  

Viktig informasjon!

Me har åpent kvar dag 0800-1530.

Inngangsdøra er låst. Ring oss eller send sms med stikkord på kva det gjeld.

Legen vurderar behovet for oppmøte, telefon- eller videokonsultasjon. Konsultasjonskostnader går etter faste takstar. Faktura kan kome via SMS.     Tlf: 35075560

 

 

 

Veke 22: 

Lars H Eriksen:

Administrasjon måndag og tysdag.

Pasienttimar onsdag, torsdag og fredag.

 

 

Dordi Elise Flom:

Pasienttimar måndag og tysdag.

Helsestasjonen onsdag.

Administrasjon fredag.

 

 

Gunnar G Johnson:

Pasienttimar måndag, tysdag og fredag.

Fri etter vakt onsdag.

Visitt sjukeheim torsdag.

 

 

 

 

Stella Servoli:

Pasienttimar måndag, tysdag og fredag.

Kurs\veiledning onsdag.

Visitt sjukeheim torsdag.

 

 

 

 

For å få oppdatert informasjon om Korona, klikk på RAUD MELDING høgare opp på denne sida!

 

Informasjon og råd om Koronavirus finn du også på Folkehelseinstituttet og Helsenorge sine nettsider:

https://helsenorge.no/

  https://www.fhi.no/

 

Finn du ikkje svar der så ring informasjonstelefonen på 81555015

 

 

 

 FØRARKORTATTEST:

OBS! Ny regel frå 200619 om fornying av førarkort: Når du fyller 80 år må du bestille legetime til fornying av førarkort

https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/fornye-forerkort/fornye-forerkort-etter-fylte-80-ar

 

Om du har behov for helseattest til førarkort må du bestille legetime og markere bestillinga med "førarkortattest". Du nyttar ordninga med time på dagen som normalt. Det er viktig at du tek med ferdig utfylt eigenerklæring om helse til legetimen. Du finn eigenerklæringsskjema her: https://www.vegvesen.no/_attachment/61124

 

 

Offshore-attest Tokke legekontor:

Tokke legekontor er inne i ein periode med redusert kapasitet, og kan difor ikkje prioritere offshore-attestar.

 

 

 

SMS-TENESTE PÅ TOKKE LEGEKONTOR

Tokke legekontor tilbyr SMS-teneste til våre pasientar, tenesta er  gratis