Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

8. oktober 2021

VED BEHOV FOR AKUTT HJELP, RING: 116 117

ELLER 113 (MEDISINSK NAUDNUMMER)

 

Viktig informasjon!

Me har åpent kvar dag 0800-1530.

Tokke legekontor har redusert drift frå 18.10.- 29.10.21 på grunn av innføring av nytt pasientjournalsystem i både Vinje og Tokke kommune. Kontoret har heilt stengt 19.10 og 20.10, men desse dagane kan ein ved behov for akutt hjelp ringe til Vinje legekontor på telefon 35062500, 116117 eller 113. Noverande heimeside til legekontoret vil vere oppdatert inntil vi evt. får ny oppdatert heimeside. Det nye journalsystement opnar opp for heilintegrasjon med https://www.helsenorge.no/. Dette vil vere aktivt fom. 21.10.21.

Inngangsdøra er no open. Har du luftvegssymptom må du ringe på når du kjem.

Ved ynskje om time: Ring oss eller send sms med stikkord på kva det gjeld. Viss du ikkje skriv stikkord på kva det gjeld, så vert du sett opp på video- eller telefonkonsultasjon eller at sms vert sendt i retur. Du kan gjerne skrive om kva konsultasjonstype du ynskjer, så skal vi prøve å imøtekome det. 

Ved at ein skriv stikkord på kva det gjeld, får legen vurdert behovet for oppmøte, telefon- eller videokonsultasjon med ein gong. Det vil spare tid for alle. Konsultasjonskostnader går etter faste takstar. Faktura kan kome via SMS.

Tlf: 35075560

 

Koronatesting: 

Ring for registrering. Testing  måndag til torsdag kl 13:30.

Fredag kl 10:30.

Testing vert gjort i  smitteavdeling. Vent ute.

 

Koronavaksinering:

Alle innbyggarane i kommunen har no fått tilbud om vaksine, også 12-17 åringar.

Ynskjer du informasjon om kven som kan få 3. dose koronavaksine?

Trykk på lenke under:

https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/

Viss du kjem innanfor ei av disse gruppene og har innhenta dokumentasjon, så kan du ta  kontakt med Tokke legekontor for bestilling av time til vaksinering. Vi har neste vaksinedag 27.10.21. 

Alle over 65 år skal også få tilbod om 3. dose, men det må ha gått 6 månader sidan 2. dose, og 7 dagar mellom to ulike vaksiner.

 

Personar som bur på institusjon og omsorgssenter får tilbod der dei bur.

 

27.10.21 kl 9-13.30 på kulturhuset vert det 3. dose vaksinering av særskilt prioriterte grupper og alle over 80 år. I tillegg nokon få som skal ha 2.dose på kulturhuset. Alle disse vil bli kontakta for time.

 

19.11.21 kl 09-12 vert det vaksinering av 16-/ 17 åringar på kulturhuset. Disse får tilsendt timeavtale.

19.11.21 kl 12-15 på kulturhuset vert det drop-inn til 3. dose vaksinering for alle over 75 år.

 

30.11.21 kl 9-15 på kulturhuset vert det drop-inn til 3. dose vaksinering for alle over 65 år.

 

13.12.21 kl 16.30- 18.30 på legekontoret vert det drop-inn til 3. dose vaksinering for alle over 65 år.

 

Barn som har fylt 12 år som førebels ikkje har fått vaksinen og uvaksinerte kan også møte til vaksinering ein av disse dagane.

 

Det vil i januar også bli sett opp ekstra dag/kveld for 3. dose vaksinering.

 

Influensavvaksinering:

På grunn av innføring av nytt journalsystem på legekontoret og 3. dose koronavaksinering har vi bestemt å gjennomføre influensavaksinering for risikogrupper på kulturhuset fylgjande tidspunkt:

09.11 kl 09- 11.30 og 12.30-14.30 drop-inn

11.11 kl 09- 11.30 og 12.30-14.30 drop-inn

Vaksinen er sterkt anbefalt for risikogrupper, og for disse er vaksinen gratis.

Personar som bur på institusjon og omsorgssenter får tilbod om vaksine der dei bur.

Aktuelle barn og gravide får tilbod om vaksine på helsestasjonen.

Helsepersonell og andre tilsette med nær pasientkontakt som arbeider i Tokke kommune får tilbod om vaksine i arbeidstida.

Andre uprioriterte grupper får meir informasjon om tidspunkt for vaksinering etter 01.12.21.

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

 

Ledige pasienttimar i veke 41:

 

Lars H Eriksen:

Har permisjon fom. 01.09 til 03.01.22

Vikarar er Marco Rossi og Augusta Bjørnholt

 

Dordi Elise Flom:

Timar onsdag 

Adm. måndag og tysdag

Ferie torsdag og fredag

 

Gunnar G Johnson:

Ferie heile veka

 

Marco Rossi (vikarlege for Lars i 50% stilling):

Timar måndag, torsdag og fredag

Adm. tysdag

 

Augusta Bjørnholt (vikarlege for Lars i 50% stilling):

Timar måndag, tysdag, torsdag og fredag

Adm. onsdag

 

Madeleine Kolberg Kristiansen (Ny LIS 1)

Timar måndag, tysdag og onsdag 

Visitt torsdag 

Adm. fredag

 

 

Ledige pasienttimar i veke 42:

Det vert berre akutt hjelp måndag 18.10

Kontoret er stengt 19.10 og 20.10 pga innføring av nytt pasientjournalsystem. Ved behov for akutt hjelp ring Vinje legekontor 35062500, 116117 eller 113.

Det vert berre akutt hjelp torsdag 21.10.

Lars H Eriksen:

Har permisjon fom. 01.09 til 03.01.22

Vikarar er Marco Rossi og Augusta Bjørnholt

 

Dordi Elise Flom:

Adm. fredag

 

Gunnar G Johnson:

Timar fredag

 

Marco Rossi (vikarlege for Lars i 50% stilling):

Timar fredag

 

Augusta Bjørnholt (vikarlege for Lars i 50% stilling):

Ingen timar ledig

 

Madeleine Kolberg Kristiansen (Ny LIS 1)

Timar fredag

 

For å få oppdatert informasjon om Korona, klikk på RAUD MELDING høgare opp på denne sida!

 

Informasjon og råd om Koronavirus finn du også på Folkehelseinstituttet og Helsenorge sine nettsider:

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet.no

 

Finn du ikkje svar der så ring informasjonstelefonen på 81555015

 


FØRARKORTATTEST:

OBS! Ny regel frå 200619 om fornying av førarkort: Når du fyller 80 år må du bestille legetime til fornying av førarkort

Vegvesen .no

Om du har behov for helseattest til førarkort må du bestille legetime og markere bestillinga med "førarkortattest". Du nyttar ordninga med time på dagen som normalt. Det er viktig at du tek med ferdig utfylt eigenerklæring om helse til legetimen. Du finn eigenerklæringsskjema her:

Vegvesen.no

Offshore-attest Tokke legekontor:

Tokke legekontor er inne i ein periode med redusert kapasitet, og kan difor ikkje prioritere offshore-attestar.

 

SMS-TENESTE PÅ TOKKE LEGEKONTOR

Tokke legekontor tilbyr SMS-teneste til våre pasientar, tenesta er gratis