Senteret sitt bannerbilde

23. juni 2022

Ledige pasienttimar i veke 26

Det vert berre øyeblikkeleg hjelp tysdag, torsdag og fredag denne veka

Lars Håvard Eriksen har ledige timar måndag og onsdag

Dordi Elise Flom har ledige timar måndag og onsdag

Arne Johannesen har ferie og er tilbake tysdag 12.07.22

Vilde Strøm har ferie denne veka 

Gunnar Grøstad Johnson er i permisjon, men kjem inn i sommar for å arbeide frå 22.07-04.08.22

 

Ledige pasienttimar i veke 27

Det vert berre øyeblikkeleg hjelp måndag, tysdag, torsdag og fredag denne veka

Lars Håvard Eriksen har ledige timar onsdag

Dordi Elise Flom har ferie denne veka

Arne Johannesen har ferie og er tilbake tysdag 12.07.22

Vilde Strøm har ledige timar onsdag 

Visitt torsdag

Gunnar Grøstad Johnson er i permisjon, men kjem inn i sommar for å arbeide frå 22.07-04.08.22

 

Ledige pasienttimar i veke 28

Det vert berre øyeblikkeleg hjelp torsdag og fredag denne veka

Lars Håvard Eriksen har ferie og er tilbake 08.08.22

Dordi Elise Flom har ledige timar måndag, tysdag og onsdag

Arne Johannesen har ledige timar tysdag

Visitt torsdag

Vilde Strøm har ledige timar måndag og onsdag 

Visitt torsdag formiddag

Gunnar Grøstad Johnson er i permisjon, men kjem inn i sommar for å arbeide frå 22.07-04.08.22

 

Ledige pasienttimar i veke 29

Det vert berre øyeblikkeleg hjelp torsdag denne veka

Lars Håvard Eriksen har ferie og er tilbake 08.08.22

Dordi Elise Flom har ferie og er tilbake 15.08.22

Arne Johannesen har ledige timar måndag, tysdag, onsdag og fredag

Visitt torsdag

Vilde Strøm har ledige timar måndag, tysdag og onsdag 

Gunnar Grøstad Johnson har ledige timar fredag

 

Ledige pasienttimar i veke 30

Det vert berre øyeblikkeleg hjelp torsdag denne veka

Lars Håvard Eriksen har ferie og er tilbake 08.08.22

Dordi Elise Flom har ferie og er tilbake 15.08.22

Arne Johannesen har ledige timar tysdag og onsdag

Visitt torsdag

Vilde Strøm har ledige timar måndag, tysdag, onsdag og fredag 

Gunnar Grøstad Johnson har ledige timar måndag, tysdag, onsdag og fredag

 

Ledige pasienttimar i veke 31

Det vert berre øyeblikkeleg hjelp torsdag og fredag denne veka

Lars Håvard Eriksen har ferie og er tilbake 08.08.22

Dordi Elise Flom har ferie og er tilbake 15.08.22

Arne Johannesen har ledige timar måndag, tysdag og onsdag

Vilde Strøm har ledige timar måndag, tysdag og onsdag 

Visitt torsdag

Gunnar Grøstad Johnson har ledige timar tysdag og onsdag

 

Ledige pasienttimar i veke 32

Det vert berre øyeblikkeleg hjelp måndag og fredag denne veka

Lars Håvard Eriksen har ledige timar onsdag og torsdag

Dordi Elise Flom har ferie og er tilbake 15.08.22

Arne Johannesen har ledige timar tysdag og onsdag

Visitt torsdag

Vilde Strøm har ledige timar tysdag, onsdag og torsdag

Gunnar Grøstad Johnson er i permisjon

 

Ledige pasienttimar i veke 33

Lars Håvard Eriksen har ledige timar onsdag, torsdag og fredag

Dordi Elise Flom har ledige timar måndag, tysdag og torsdag

Helsestasjon onsdag

Arne Johannesen har ledige timar tysdag og onsdag

Visitt torsdag

Vilde Strøm har ledige timar måndag og tysdag 

Gunnar Grøstad Johnson har permisjon

 

Ledige pasienttimar i veke 34

Lars Håvard Eriksen har ledige timar onsdag og torsdag

Dordi Elise Flom har ledige timar måndag, tysdag og torsdag

Helsestasjon onsdag

Arne Johannesen har ledige timar tysdag og onsdag

Visitt torsdag

Vilde Strøm har ferie fram til ho sluttar 01.09.22

Gunnar Grøstad Johnson har permisjon

 

Koronatesting: 

  • Du treng ikkje lengre teste deg med sjølvtest, men testane er framleis tilgjengeleg hjå ulike etatar i kommunen.
  • Du treng ikkje lengre melde positiv test inn til kommunen.
  • Hald deg heime om du føler deg sjuk.
  • Unngå kontakt med personar som har risiko for å bli alvorleg sjuke, dersom du har nyoppstått luftvegssymptom.
  • Kontakt lege om du har behov for helsehjelp.

Det er eigne råd til dei med auka risiko for alvorleg sjukdom ved Covid-19, sjå meir her

For bestilling av PCR-test eller hurtigtest på legekontoret, så kan du ringe for avtale, eller sende melding via helsenorge.no.

Det tek 3-4 døgn for å få svar på PCR-test.

Informasjon og råd om Koronavirus finn du også på Folkehelseinstituttet og Helsenorge sine nettsider:

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet.no

Finn du ikkje svar der så ring informasjonstelefonen på 81555015

Koronavaksinering

Dei som no ynskjer koronavaksine tek direkte kontakt med Tokke legekontor for avtale.

Informasjon om anbefalt intervall mellom vaksinedoser, og anbefaling om vaksine i ulike aldersgrupper/ enkeltgrupper finn de her:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/#informasjon-til-enkeltgrupper

Hugs utfylt samtykkeskjema for barn under 16 år - sjå heimesida til Tokke kommune, eller hent på Tokke legekontor

Informasjon om når ein fekk sist vaksine finn ein på helsenorge.no.