Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

7. mai 2021

VED BEHOV FOR AKUTT HJELP, RING: 116 117

ELLER 113 (MEDISINSK NAUDNUMMER)

 

Viktig informasjon!

Me har åpent kvar dag 0800-1530.

Inngangsdøra er låst. Ring oss eller send sms med stikkord på kva det gjeld. Viss du ikkje skriv stikkord på kva det gjeld, så vert du sett opp på video- eller telefonkonsultasjon eller at sms vert sendt i retur. 

Ved at ein skriv stikkord på kva det gjeld, får legen vurdert behovet for oppmøte, telefon- eller videokonsultasjon med ein gong. Det vil spare tid for alle. Konsultasjonskostnader går etter faste takstar. Faktura kan kome via SMS.

Tlf: 35075560

 

Koronatesting: 

Ring for registrering. Testing  måndag til torsdag kl 13:30.

Fredag kl 10:30.

Testing vert gjort i ny smitteavdeling:

Ny smitteavdeling for koronatesting

 

Koronavaksinering:

Legekontoret er godt i gang med å ringe heim til kvar enkelt innbyggjar etter alder, der dei eldste blir kontakta fyrst. Det blir då spurt om ein ynskjer å ta koronavaksinen. Viss ein takkar ja til å få vaksinen får ein tildelt eit tidspunkt for dette.

Viss ein har fastlege i ein annan kommune, vil ein likevel få tilbod om å få vaksinen ved Tokke legekontor. 

https://www.tokke.kommune.no/koronavaksinering

 

Ledige pasienttimar i veke 19:

Kontoret er stengt torsdag 13.05 og fredag 14.05 vert det berre øyeblikkeleg hjelp. 

 

Lars H Eriksen:

Pasienttimar ledig onsdag før lunsj (få ledige timar att)

 

Dordi Elise Flom:

Har permisjon, og er tilbake i veke 35

 

Gunnar G Johnson:

Pasienttimar ledig tysdag

 

Alexandra Taylor (vikar for Dordi):

Pasienttimar ledig måndag og tysdag

 

Marco Rossi:

Pasienttimar ledig måndag

Visitt tysdag

Helsestasjon onsdag

 

Ledige pasienttimar i veke 20:

Måndag 17.05 er kontoret stengt.

 

Lars H Eriksen:

Pasienttimar ledig onsdag, torsdag og fredag

 

Dordi Elise Flom:

Har permisjon, og er tilbake i veke 35

 

Gunnar G Johnson:

Pasienttimar ledig tysdag, torsdag og fredag

 

Alexandra Taylor (vikar for Dordi):

Pasienttimar ledig tysdag, onsdag og torsdag

 

Marco Rossi:

Pasienttimar ledig tysdag, onsdag og fredag

Visitt torsdag

 

For å få oppdatert informasjon om Korona, klikk på RAUD MELDING høgare opp på denne sida!

 

Informasjon og råd om Koronavirus finn du også på Folkehelseinstituttet og Helsenorge sine nettsider:

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet.no

 

Finn du ikkje svar der så ring informasjonstelefonen på 81555015

 


FØRARKORTATTEST:

OBS! Ny regel frå 200619 om fornying av førarkort: Når du fyller 80 år må du bestille legetime til fornying av førarkort

Vegvesen .no

Om du har behov for helseattest til førarkort må du bestille legetime og markere bestillinga med "førarkortattest". Du nyttar ordninga med time på dagen som normalt. Det er viktig at du tek med ferdig utfylt eigenerklæring om helse til legetimen. Du finn eigenerklæringsskjema her:

Vegvesen.no

 Offshore-attest Tokke legekontor:

Tokke legekontor er inne i ein periode med redusert kapasitet, og kan difor ikkje prioritere offshore-attestar.

 

SMS-TENESTE PÅ TOKKE LEGEKONTOR

Tokke legekontor tilbyr SMS-teneste til våre pasientar, tenesta er gratis