Senteret sitt bannerbilde

Koronavaksinering

Dei som no ynskjer koronavaksine tek direkte kontakt med Tokke legekontor for avtale.

Frå og med 1. februar 2022 innfører EU ein gyldighetsperiode på 270 dagar for grunnvaksinerte. Det vil seie at personar som har status som grunnvaksinert (med anten «2 av 2» eller «1 av 1» i sertifikatet), vil få ein begrensa gyldighetsperiode på 270 dager etter siste registrerte vaksinedose. Viss gyldighetsperioden på sertifikatet er nær ved å gå ut, vil det kreve ei oppfriskningsdose med koronavaksine for å forlenge gyldigheiten.

Informasjon om anbefalt intervall mellom vaksinedoser, og anbefaling om vaksine i ulike aldersgrupper/ enkeltgrupper finn de her:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/#informasjon-til-enkeltgrupper

Hugs utfylt samtykkeskjema for barn under 16 år - sjå heimesida til Tokke kommune, eller hent på Tokke legekontor

Informasjon om når ein fekk sist vaksine finn ein på helsenorge.no.