Senteret sitt bannerbilde

Tokke Legekontor

 

Me ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogleg.

Du kan bestille legetime eller resept på SMS eller internett. Me ber om at du sender SMS (evt ringer), dagen før du vil ha time.

Du vil få svar mellom 08.00 og 09.00 same morgon som du vil ha legetimen. 

Me har fastlegeordning, følg med på nettsida når fastlegen din er på jobb!

Enkelte dagar kan me berre tilby øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp). Det er fordi me av ymse årsaker har få pasienttimar tilgjengelig.

Du kan likevel få legetime dersom det gjeld t.d:

- sjukt barn
- luftvegsinfeksjon
- halsbetennelse
- urinveisinfeksjon
- pustevanskar o.l

 

Når du sender sms, skriv gjerne eit par stikkord for kva det gjeld, så me lettare kan prioritere.

 

Dersom du er usikker, ring oss på tlf 35075560!

 Aktuelt

11. mai 2018

VED BEHOV FOR AKUTT HJELP, RING:               116 117

ELLER 113 (MEDISINSK NAUDNUMMER) 

 

  

Veke 21:

 Fredag 25 mai kun øhjelp.

 

Lars H Eriksen:

Tysdag visitt helsesenter.

Pasientar onsdag og torsdag.

Veiledning fredag.

  

Jens Øyvind Samuelsen: 

Pasientar tysdag.

Fri etter vakt onsdag.

 Visitt/ NAV-møter torsdag.

 Administrasjon fredag.

  

Nina Torsvik Steinsvåg, turnuslege:  

Visitt sjukeheim tysdag.

Møtedag onsdag.

Pasientar torsdag.

Fri etter vakt fredag.

   

Dordi Elise Flom:

Pasienttimar  tysdag, onsdag, torsdag og nokre få timar fredag.

 

 

 

 

 Karin Kristin Østerhus:

Permisjon til august 2018. Vikar er Jens Øyvind Samuelsen.

 

 

FØRARKORTATTEST:

Om du har behov for helseattest til førarkort må du bestille legetime og markere bestillinga med "førarkortattest". Du nyttar ordninga med time på dagen som normalt. Det er viktig at du tek med ferdig utfylt eigenerklæring om helse til legetimen. Du finn eigenerklæringsskjema her: https://www.vegvesen.no/_attachment/61124

 

 

 

OFFSHOREATTEST:

Lars H Eriksen og Jens Øyvind Samuelsen er autoriserte petroleumsleger. Bestill time i god tid då dette ikkje inngår i time på dagen.

Offshoreattest kostar kr.1800,-

 

 

SMS TENESTE PÅ TOKKE LEGEKONTOR

Det har den siste tida vert retta fleire spørsmål om SMS-tenestar til fastlegekontor.  Saka er dessverre ikkje heilt avklart ennå.  Helsedirektoratet legg til grunn at all pasientbetaling for SMS-er ved timebestilling er ulovlig. Leverandøren WTW/HelseRespons er uenige i dette og har gått til sak mot staten. Saken er berammet for Oslo tingrett den 28. og 29. mai 2018.

Tokke legekontor tilbyr SMS teneste til våre pasientar, og tenesta er frå nå av gratis for våre brukarar.

Tokke kommune meiner at saken med tydelighet viser behovet for en gjennomgåing av regelverk og finansieringsordninger opp mot innovasjon og utvikling av legekontora. Vi ønskjer ordningar som stimulerer til at det kan utvikles, og tas i bruk, elektroniske løysningar som er gode for både pasientane og legekontor.