Senteret sitt bannerbilde

Tokke Legekontor

 

Me ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogleg.

Du kan bestille legetime eller resept på SMS eller internett. Me ber om at du sender SMS (evt ringer), dagen før du vil ha time.

Du vil få svar mellom 08.00 og 09.00 same morgon som du vil ha legetimen. 

Me har fastlegeordning, følg med på nettsida når fastlegen din er på jobb!

Enkelte dagar kan me berre tilby øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp). Det er fordi me av ymse årsaker har få pasienttimar tilgjengelig.

Du kan likevel få legetime dersom det gjeld t.d:

- sjukt barn
- luftvegsinfeksjon
- halsbetennelse
- urinveisinfeksjon
- pustevanskar o.l

 

Når du sender sms, skriv gjerne eit par stikkord for kva det gjeld, så me lettare kan prioritere.

 

Dersom du er usikker, ring oss på tlf 35075560!

 Aktuelt

21. september 2018

VED BEHOV FOR AKUTT HJELP, RING:               116 117

ELLER 113 (MEDISINSK NAUDNUMMER)  

 

 INFLUENSAVAKSINERING

Det vert influensavaksinering på LEGEKONTORET fylgjande dagar:

           Torsdag 27 september kl 12-18

           Onsdag    3 oktober       kl 12-18

Vi ber om at flest mogleg møter til vaksinering desse dagane.

Vaksina kostar kr. 200,-

 

 veke 39:

 

Lars Håvard Eriksen:

Administrasjon måndag og tysdag.

Ferie onsdag, torsdag og fredag.

 

 

 

Jens Øyvind Samuelsen: 

 Vikarlege.

Pasienttimar torsdag og fredag.

Kurs måndag, tysdag og onsdag.

 

  

Dordi Elise Flom:

Pasienttimar måndag, tysdag, onsdag og torsdag.

Administrasjon fredag. 

 

Nina Torsvik Steinsvåg :  

Pasienttimar måndag, tysdag, onsdag og fredag.

Visitt sjukeheim torsdag.

 

 

Kristian Ulrik Fagernæs LIS1:

Velkomen til ny LIS1 lege (tidlegare turnuslege)!

Pasienttimar måndag, onsdag, torsdag og fredag.

Visitt sjukeheim tysdag.

 

 

 

  

 

 

 

 

FØRARKORTATTEST:

Om du har behov for helseattest til førarkort må du bestille legetime og markere bestillinga med "førarkortattest". Du nyttar ordninga med time på dagen som normalt. Det er viktig at du tek med ferdig utfylt eigenerklæring om helse til legetimen. Du finn eigenerklæringsskjema her: https://www.vegvesen.no/_attachment/61124

 

 

 

OFFSHOREATTEST:

Lars H Eriksen og Jens Øyvind Samuelsen er autoriserte petroleumsleger. Bestill time i god tid då dette ikkje inngår i time på dagen.

Offshoreattest kostar kr.1800,-

 

 

SMS TENESTE PÅ TOKKE LEGEKONTOR

 

Tokke legekontor tilbyr SMS teneste til våre pasientar, og tenesta er  gratis for våre brukarar