Senteret sitt bannerbilde

Ansatte

Bilde av Lars Håvard  Eriksen

Lars Håvard Eriksen

Fastlege og kommuneoverlege

Spesialist i allmennmedisin

Spesialist i indremedisin

Medisinskfagleg rådgjevar for kommunen

Smittevernlege

Petroleumslege

Tilsynslege sjukeheim.

 

Bilde av Dordi Elise Flom

Dordi Elise Flom

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Ansvar for helsestasjon og skulehelseteneste

 

Bilde av Nina Torsvik Steinsvåg

Nina Torsvik Steinsvåg

Fastlegevikar

Bilde av Kristian Ulrik Fagernæs

Kristian Ulrik Fagernæs

LIS1

Lege i spesialisering.

Erstattar tidlegare turnuslegeordning.

Bilde av Sigrunn Aaland Taraldlien

Sigrunn Aaland Taraldlien

Hjelpepleiar

Resepsjon

Kontor

Bilde av Ellen Randi Mostøyl

Ellen Randi Mostøyl

Hjelpepleiar

Resepsjon

Bilde av Irene Saltvoll

Irene Saltvoll

Sjukepleiar

Bilde av Anne Kristin Romberg  Kvaale

Anne Kristin Romberg Kvaale

Sjukepleiar

Diabetessjukepleiar

 

Bilde av Gunvor Mandt

Gunvor Mandt

Bioingeniør

Bilde av Gunn Siri Haugan  Vindal

Gunn Siri Haugan Vindal

Bioingeniør