Senteret sitt bannerbilde

Ansatte

Person-ikon

Lars Håvard Eriksen

Fastlege og kommuneoverlege

Spesialist i allmennmedisin

Spesialist i indremedisin

Medisinskfagleg rådgjevar for kommunen

Smittevernlege

Petroleumslege

Tilsynslege sjukeheim.

 

Person-ikon

Jens Øyvind Samuelsen

Fastlegevikar

Vikar for fastlege Karin Kristin Østerhus.

Allmennlege i Spesialisering

Dykkerlege

Petroleumslege

Sjømannslege

Person-ikon

Nina Torsvik Steinsvåg

Turnuslege

Person-ikon

Dordi Elise Flom

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Ansvar for helsestasjon og skulehelseteneste

 

Person-ikon

Karin Kristin Østerhus

Fastlege

Fastlege

Tilsynslege sjukeheim

Permisjon frå 140817 til 140818.

 

 

Person-ikon

Sigrunn Aaland Taraldlien

Hjelpepleiar

Resepsjon

Kontor

Person-ikon

Ellen Randi Mostøyl

Hjelpepleiar

Resepsjon

Person-ikon

Irene Saltvoll

Sjukepleiar

Person-ikon

Anne Kristin Romberg Kvaale

Sjukepleiar

Diabetessjukepleiar

 

Person-ikon

Gunvor Mandt

Bioingeniør

Person-ikon

Gunn Siri Haugan Vindal

Bioingeniør