Senteret sitt bannerbilde

Ansatte

Bilde av Lars Håvard  Eriksen

Lars Håvard Eriksen

Fastlege og kommuneoverlege

Spesialist i allmennmedisin

Spesialist i indremedisin

Medisinskfagleg rådgjevar for kommunen

Smittevernlege

Petroleumslege

Tilsynslege sjukeheim.

 

Bilde av Dordi Elise Flom

Dordi Elise Flom

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Ansvar for helsestasjon og skulehelseteneste

 

Person-ikon

Mrinal Masih

Vikarlege

Person-ikon

Per Trygge Flemmen

LIS 1

Bilde av Sigrunn Aaland Taraldlien

Sigrunn Aaland Taraldlien

Hjelpepleiar

Resepsjon

Kontor

Bilde av Ellen Randi Mostøyl

Ellen Randi Mostøyl

Hjelpepleiar

Resepsjon

Bilde av Irene Saltvoll

Irene Saltvoll

Sjukepleiar

Bilde av Gunn Siri Haugan  Vindal

Gunn Siri Haugan Vindal

Bioingeniør