Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Tokke Legekontor

Viktig informasjon frå Tokke legekontor!

Vi gjekk over til nytt journalsystem 19.10.21. Dette systemet er heilintegrert med

https://www.helsenorge.no/

Det har vore nokre utfordringar på vegen, men vi arbeider kontinuerleg med utbetringar.

Ikkje nytt deg av tenesta via helsenorge.no viss det gjeld øyeblikkeleg hjelp! Då ringjer du 116 117 eller 113.

For å bestille time, fornye resept eller ved andre spørsmål så gjer de som fylgjer:

Logg deg inn på https://www.helsenorge.no/

Bestille time: Trykk på knappen «Kontakt legekontoret»: Her skriv du melding til legekontoret om bestilling av time eller andre ting du ynskjer svar på. Skriv kva det gjeld slik at vi kan gjere så gode vurderingar som mogeleg. Vi ber om at du sender melding 1-2 dagar før du vil ha time. Meldinga må vere sendt før kl 08.00 for evt. å få time same dag.

Når meldinga di er ferdig behandla, og du har fått eit svar i helsenorge.no, så får du ein sms om dette.

«Bestill time»-knappen er for sjølvbooking av timar og er ikkje i bruk.

Fornye resept: Trykk på knappen «Forny resept»: Her ber du om å få fornya ein eller fleire reseptar.

Betaling vil skje via mobilbetaling for kort, faktura og Vipps. Går det 48 timar før ein får betalt vil det bli tilsendt faktura med kr. 70,- i gebyr.

Viss du ikkje kan betale via mobil må du gi beskjed til legen/resepsjonen slik at du kan få tilsendt faktura utan gebyr.

Vårt telefonnummer: 35075560

Våre opningstider: måndag- fredag kl 08-15.30

Våre telefontider: kl 09.00 - 11.00 og kl 13.00 - 15.00

Har du nyoppståtte luftvegssymptom er det fint om du tek ein hurtigtest på korona før du kjem til timeavtale.

Hurtigtest får du gratis på legekontoret i opningstida og på Åheim/Vinje legevakt etter kl 15.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktuelt

29. november 2021

Viss du skal til kontroll for ei behandling som er kjent for fastlegen der det også skal takast blodprøve, bestill gjerne time til blodprøve minst ei veke før.

Ledige pasienttimar i veke 48:

Lars Håvard Eriksen har permisjon til 03.01.22.

(Marco Rossi og Augusta Bjørnholdt er inne som vikarar i 50% stilling kvar for Lars)

KUN ØYEBLIKKELEG HJELP TORSDAG 02.12.21

Gunnar Grøstad Johnson har ledige timar måndag, tysdag og fredag

Visitt torsdag

Dordi Elise Flom har ingen ledige timar denne veka

Madeleine Kristiansen har ledige timar måndag, tysdag, onsdag og fredag

Augusta Bjørnholdt har ledige timar måndag og onsdag

Marco Rossi har ledige timar fredag

 

Koronatesting: 

Er det stor mistanke om smitte av korona, eller anna årsak til at du må ta PCR-test eller hurtigtest på legekontoret, så kan du ringe for avtale, eller sende melding via helsenorge.no. Testing måndag til torsdag frå ca. kl 13:30.

Fredag frå ca. kl 10:00.

Testing vert gjort i smitteavdelinga. Vent ute.

Hurtigtest til sjølvtesting kan hentast på legekontoret mellom kl 08-15.30. Etter stengetid kan hurtigtest hentast på Åheim eller legevakta i Vinje. Testane er gratis.

 

Koronavaksinering:

Tokke kulturhus tysdag 30.11 mellom kl. 09-11.30 og kl. 12.30-14.30

Tokke legekontor måndag 13.12 mellom kl. 16.30-18.30

Tokke kulturhus fredag 17.12 mellom kl 12.45-14.45

Tokke legekontor tek ikkje direkte kontakt med kvar enkelt om time til 3. dose. Alle over 65 år og helsepersonell med nær pasientkontakt som arbeider utanfor kommunen kan møte til 3. dose i disse tidspunkta. Helsepersonell tilsette i Tokke kommune får eige tilbod. I tillegg kan uvaksinerte og delvaksinerte (fått 1 dose) møte opp dei aktuelle tidspunkta.

Nødvendig transport ved koronavaksinering vert betalt av kommunen, men bestilling av drosje gjer ein sjølv.

Det må ha gått 5 mnd. mellom 2. og 3. dose for alle over 65 år, 6mnd. for helsepersonell under 65 år, og 7 dagar mellom 2 ulike vaksiner (f.eks mellom influensavaksine og koronavaksine).

Informasjon om når ein fekk 2. dose finn ein på helsenorge.no.

Det vil i januar også bli sett opp ekstra dagar for 3. dose vaksinering.

Informasjon og råd om Koronavirus finn du også på Folkehelseinstituttet og Helsenorge sine nettsider:

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet.no

Finn du ikkje svar der så ring informasjonstelefonen på 81555015

 

Influensavvaksinering:

Legekontoret har fleire vaksiner att, så er du i risikogruppa vil vi gjerne at du tek kontakt for vaksine snarast råd. Send melding via helsenorge.no eller ring legekontoret.

Vaksinen er sterkt anbefalt for risikogrupper, og for disse er vaksinen gratis.

Andre uprioriterte grupper får meir informasjon om tidspunkt for vaksinering etter 01.12.21.

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/