Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Tokke Legekontor

 

Me ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogleg.

Du kan bestille legetime eller resept på SMS eller internett. Me ber om at du sender SMS (evt ringer), dagen før du vil ha time. SMS må vera sendt før kl 08.00 for å få time same dag.

Ikkje nytt deg av denne tenesten dersom det gjeld øyeblikkelig hjelp! Då ringer du 116-117 eller 113.

Du vil få svar mellom 08.00 og 09.00 same morgon som du vil ha legetimen. 

Me har fastlegeordning, følg med på nettsida når fastlegen din er på jobb!

 

Enkelte dagar kan me berre tilby øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp). Det er fordi me av ymse årsaker har få pasienttimar tilgjengelig.

Du kan likevel få legetime dersom det gjeld t.d:

- sjukt barn
- luftvegsinfeksjon
- halsbetennelse
- urinveisinfeksjon
- pustevanskar o.l

 

Når du sender sms, skriv tydeleg kva det gjeld slik at prioriteringa vår blir så riktig som råd! 

 

Dersom du er usikker, ring oss på tlf 35075560!

 Aktuelt

27. november 2020

VED BEHOV FOR AKUTT HJELP, RING: 116 117

ELLER 113 (MEDISINSK NAUDNUMMER)

 

Viktig informasjon!

Me har åpent kvar dag 0800-1530.

Inngangsdøra er låst. Ring oss eller send sms med stikkord på kva det gjeld.

Legen vurderar behovet for oppmøte, telefon- eller videokonsultasjon. Konsultasjonskostnader går etter faste takstar. Faktura kan kome via SMS. Tlf: 35075560

Koronatesting: 

Ring for registrering. Testing  måndag til torsdag kl 13:30.

Fredag kl 10:00.

Testing vert gjort i ny smitteavdeling:

Ny smitteavdeling for koronatesting

 

NB! Influensavaksinering vert i år prioritert til risikogrupper og helsepersonell med pasientkontakt.

Viss det er fleire som er i risikogruppa eller helsepersonell med pasientkontakt som ikkje har fått tatt influensavaksinen, og som likevel ynskjer å ta den, så kan de sende sms eller ringe til legekontoret for time innan 01.12.20.

Det er ei anbefaling frå kommuneoverlegen at alt helsepersonell med pasientkontakt vaksinerer seg.

 

Veke 49:

Kun øyeblikkeleg hjelp onsdag. 

 

Lars H Eriksen:

Pasienttimar torsdag og fredag

 

Dordi Elise Flom:

Nokre få pasienttimar tysdag og torsdag

 

Gunnar G Johnson:

Fri heile veka

 

Ellen Thrap Aspeggen:

Pasienttimar måndag, tysdag og fredag

Visitt torsdag

 

For å få oppdatert informasjon om Korona, klikk på RAUD MELDING høgare opp på denne sida!

 

Informasjon og råd om Koronavirus finn du også på Folkehelseinstituttet og Helsenorge sine nettsider:

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet.no

 

Finn du ikkje svar der så ring informasjonstelefonen på 81555015

 


FØRARKORTATTEST:

OBS! Ny regel frå 200619 om fornying av førarkort: Når du fyller 80 år må du bestille legetime til fornying av førarkort

Vegvesen .no

Om du har behov for helseattest til førarkort må du bestille legetime og markere bestillinga med "førarkortattest". Du nyttar ordninga med time på dagen som normalt. Det er viktig at du tek med ferdig utfylt eigenerklæring om helse til legetimen. Du finn eigenerklæringsskjema her:

Vegvesen.no

 

Offshore-attest Tokke legekontor:

Tokke legekontor er inne i ein periode med redusert kapasitet, og kan difor ikkje prioritere offshore-attestar.

 

SMS-TENESTE PÅ TOKKE LEGEKONTOR

Tokke legekontor tilbyr SMS-teneste til våre pasientar, tenesta er gratis